Home | Contact | Print | SK | EN |
Komunikujeme aj cez

facebook

Milí priatelia,

srdečne vás pozývame na našu obnovenú facebookovskú stránku, ktorú  sme označili ako Katedra filozofie FF TU Trnava.

Budeme vás na nej priebežne informovať o najnovších podujatiach a aktivitách, ktoré sa budú odohrávať na našej katedre. Takisto vás na nej budeme upozorňovať na podujatia, publikácie alebo odkazy, ktoré budeme považovať za zaujímavé pre rozšírenie vášho štúdia. Na stránke radi zverejníme aj oznamy o aktivitách, ktoré navrhnete alebo pripravíte vy sami.

Sme presvedčení, že sa týmto spôsobom ľahšie dostanete k potrebným informáciám, a takisto veríme, že tým budeme postupne vytvárať našu spoločnú komunitu trnavských filozofov aj vo virtuálnom priestore.

Pedagógovia Katedry filozofie

Fotogaléria

‹‹ spať