Home | Contact | Print | SK | EN |
Blahoželáme našim študentom


Katedra filozofie blahoželá svojim študentom, študentkám a kolegovi k ich úspešnému reprezentovaniu na športových dňoch Trnavskej univerzity, kde obsadili 1. miesto vo futbale, 4. miesto vo volejbale a 5. miesto v stolnom tenise.
Zároveň prajeme veľa úspechov študentom, ktorí sa zúčastnia študentskej vedeckej konferencie Filex 2012 v Brne v dňoch 23.11. - 25.11. 2012.
 

Fotogaléria

‹‹ spať