Home | Contact | Print | SK | EN |
Predvianočné stretnutie

20. decembra 2012Katedra filozofie FF TU pozýva svojich študentov a priateľov na tradičné predvianočné stretnutie, ktoré sa uskutoční v miestnosti 4P2 dňa 20. decembra 2012 od 16.00 hod. Stretnutie vnímame ako príležitosť neformálne sa stretnúť a porozprávať s pedagógmi, kolegami či študentami a zdieľať tak pocity z blížiacich sa Vianoc či končiaceho semestra. Srdečne sa na vás tešíme!
 

Fotogaléria

‹‹ spať