Home | Contact | Print | SK | EN |
"Prečo študovať filozofiu?"

očami našich študentov

Pozrite si video o tom, prečo študovať filozofiu na KF FF TU! Vďaka študentom (a Dr. Richardovi Grayovi ako hosťovi) za ich ochotu podeliť sa o svoje postrehy.


‹‹ spať