Home | Contact | Print | SK | EN |
Philosophy Alumni Meeting 2016


Dňa 12. novembra 2016 sa v 1A1 uskutoční 2. ročník katedrového stretnutia absolventov štúdia Filozofie na FF TU.
Srdečne pozývame!


‹‹ spať