Home | Contact | Print | SK | EN |
One week with...

David Ian Perrett

Centrum kognitívnych štúdií a Katedra filozofie FF TU s potešením oznamujú študentom a širšej kognitívno-vednej verejnosti, že v rámci tohtosemestrového One week with budeme mať onedlho príležitosť privítať medzi nami Prof. Davida Iana Perretta zo škótskej univerzity v St. Andrews. Prof. Perrett je Wardlaw profesorom psychológie a neurovied na St. Andrews University a riaditeľom tamojšieho The Perceptiol Lab. Na našej katedre prednesie sériu prednášok, ktoré budú zároveň tvoriť výberový predmet In Your Face (6 kr) a jeho pobyt sa uskutoční v rámci riešenia nášho APVV projektu: Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania.


‹‹ spať