Home | Contact | Print | SK | EN |
Prednáška Dr. Petra Dvořáka


Dňa 29.3. (streda) o 15.30-17.00 (miestnosť 4p2) sa uskutoční prednáška Dr. Petra Dvořáka (Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra filosofie a patrologie) na tému:

Význam vágních výrazů a paradox hromady: od logické sémantiky k ontologii

Řada slov přirozeného jazyka je vágních. Například vypovídat pravdivě nebo nepravdivě predikát "červený", "starý" či "bohatý" lze v některých případech jen stěží. Existují hraniční případy. Jak nejlépe v logické sémantice modelovat význam podobných slov? Jak lze při jejich aplikaci zabránit starému známému filozofickému paradoxu hromady? Přednáška srovná hlavní současná řešení uvedeného paradoxu s cílem nalézt nejpřijatelnější analýzu významu vágních výrazů a pochopit skutečnost, která se jimi označuje.


‹‹ spať