Home | Contact | Print | SK | EN |
Prednášky Olgy Louchakovej-Schwartz a profesora Martina Schwartza

17. marca 2017

Katedra filozofie FF TU a Centrum fenomenologických štúdií privíta 17. 3. 2017 na pôde Trnavskej univerzity vzácnych hostí z Berkeley, USA, profesorku Olgu Louchakovu-Schwartz a profesora Martina Schwartza. Pre študentov a odbornú verejnosť pripravili spoločný prednáškový seminár venovaný téme náboženskej skúsenosti a ľudského poznania vo svetle kognitívnych, fenomenologických a historicko-lingvisticko-hermeneutických výskumov s názvom "Religious Experience and Cognition: How Traditional Texts Enrich Our Understanding of Human Consciousness". Program: 10:00, miestnosť 3P1, Olga Louchakova-Schwartz: Cognitive Phenomenology, Textuality, and Christian Introspectionism; 14:00, miestnosť 3P1, Martin Schwartz: Zoroaster’s Oral Poetry: Cognitive Aspects of a Religious Corpus.


‹‹ spať