Home | Contact | Print | SK | EN |
Vyhlásenie výsledkov súťaže

o najlepšiu študentskú esej

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s OZ SCHOLA PHILOSOPHICA vyhlasuje výsledky súťaže o najlepšiu esej na tému: Smú peniaze stáť čas? (Darf Geld das Zeit kosten?)

Splnenie podmienok súťaže a ocenenie esejí prihlásených do súťaže vyhodnotila porota zložená z odborníkov pod predsedníctvom zástupcu vedúceho KF FF TU a členov OZ SCHOLA PHILOSOPHICA. Porota hodnotila odbornú (obsahovú), ale aj jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie zohľadňovalo aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. Všetky práce boli posudzované anonymne (double-blind review process).

Výsledky súťaže o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií v roku 2017: 

1. miesto: 
Roman Pikulík, 18 rokov (Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave) za esej “Dôležitosť piesku”

2. miesto: 
Valéria Jakubská, 17 rokov, Viktória Hrnková, 15 rokov (Gymnázium Považská Bystrica) za esej: “Najčastejšie skloňovanou otázkou…”
a
Rebeka Démuthová, 14 rokov (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany) za esej: “Should money cost time?”

3. miesto:
Simona Škulavíková, 19 rokov (Gymnázium Turzovka) za esej: “21. storočie.”
a
Katarína Hojová, 16 rokov (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany) za esej: “Dôležitou prioritou…”

Oceneným účastníkom srdečne blahoželáme a pozývame ich na slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien (týždňová stáž na KF FF TU a knihy FF TU, resp. OZ SCHOLA PHILOSOPHICA), ktoré sa uskutoční 19. apríla 2017 o 9:00 na KF FF TU v Trnave.‹‹ spať