Home | Contact | Print | SK | EN |
One week with

Elisabeth Schellekens

Jarný One week with v roku 2017 (19.-25.4.) je na Katedre filozofie FF TU venovaný skúmaniu vzťahu epistemológie a estetiky, krásy a estetickej skúsenosti. Naše pozvanie tentokrát prijala prof. Elisabeth Schellekens Dammann z univerzity vo švédskej Uppsale.‹‹ spať