Home | Contact | Print | SK | EN |
prednášky prof. O. Markič

4. a 6. mája

V dňoch 4.5. (štvrtok) 10:00-11:10 (4P2/411) a 6.5. (sobota) 8:00-9:30 (4S2) prednesie na Katedre filozofie FF TU prednášky: (4.5.) Racionality and Emotion in decision making a (6.5.) Introspection and Consciousness: How to integrate first person and third person approaches in cognitive science prof. Dr. Oľga Markič (University of Ljublana). Srdečne pozývame.


‹‹ spať