Home | Contact | Print | SK | EN |
Hosťovská prednáška 9.10. o 9:30

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Katedra filozofie FF TU pozýva na prednášku prof. PhDr. Vladimíra Leška, CSc. (Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ Košice) na tému: Heidegger - mýtus a skutočnosť, ktorá sa uskutoční 9.októbra 2017 o 9:30 v miestnosti 4S4.


‹‹ spať