Home | Contact | Print | SK | EN |
One week with

Anjan Chatterjee

Katedra filozofie FF TU pozýva všetkých záujemcov na tradičný One week with, tentokrát o neuroestetike s proferosrom Anjanom Chatterjee (University of Pensylvania).

Prednášky - 6.11.2017 o 9:30 (3P1), 7:11: o 9:00 (3P1), 8.11. o 10:00 (UCM), 9.11. o 9:30 (3P1) - sú verejné a ich program aj s anotáciami nájdete na http://filozofia.truni.sk/index.php?mod=page&id=970
Srdečne všetkých pozývame!


‹‹ spať