Home | Contact | Print | SK | EN |
Alumni meeting

k 25. výročiu TU

Katedra filozofie FF TU a Filozofická alumni organizácia PHILAO pozývajú všetkých absolventov, pedagógov a priateľov katedry filozofie na tradičné Alumni stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2017 o 9:30 hod. v aule FF TU na Hornopotočnej ulici. K 25. výročiu obnovenia Trnavskej univerzity svoju účasť potvrdila väčšina jej bývalých pedagógov, preto neváhaj a príď medzi nás!

Podrobnejšie informácie: https://www.facebook.com/events/454674448224850/‹‹ spať