Home | Contact | Print | SK | EN |
Hosťovská prednáška 28.11.2017

Prof. Oleksiy Polunin

Katedra filozofie FF TU pozýva všetkých záujemcov na hosťovskú prednášku Prof. Oleksiy Polunina (Johan Skytte Institute, the University of Tartu, Estonia; Department of Psychology, Kyiv National University of Trade and Economics) na tému: Time flow in human mind: from the psychological experiments to the philosophical reflections, ktorá sa uskutoční dňa 28.11.2017 o 9:30 hod. v miestnosti 411.
Srdečne všetkých pozývame!


‹‹ spať