Home | Contact | Print | SK | EN |
Katedrovica filozofov

Pozývame na katedrovicu filozofov 2018

Neformálne katedrové posedenie pre všetkých filozofov, kognitívcov, študentov, vyučujúcich – bývalých, súčasných aj budúcich. Miesto konania klasicky: Partizáni, 7. 11. 2018, 18:00 ...


‹‹ spať