Home | Contact | Print | SK | EN |
Alumni meeting

Každoročné stretnutie absolventov Katedry filozofie

Srdečne pozývame na každoročné Alumni stretnutie s nasledujúcim programom:

10:00 Otvorenie stretnutia; Aula 1A1

10:00 - 12:00 interdisciplinárna panelová diskusia na tému: Vzdelávacie inštitúcie a kultúra komunikácie. Hlavnými diskutujúcimi hosťami budú: Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU), Doc. RNDr. Mgr. Reginald Slavkovský, PhD. (Katedra filozofie FFTU) a Doc. Mgr. Mgr. Matúš Porubjak, PhD. (Katedra filozofie, FF UCM).

Od 12:00 občerstvenie, voľná debata a zábava v priestoroch univerzitného átria‹‹ spať