Home | Contact | Print | SK | EN |
Dualizmus v 21. storočí

Prednáška spojená s diskusiou v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).

Srdečne vás pozývame na prednášku prof. Silvie Gálikovej na tému Dualizmus v 21. storočí (veda o povahe vnútornej skúsenosti). Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v stredu 20. 2. o 16:30 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).


‹‹ spať