Home | Contact | Print | SK | EN |
V dňoch 4.5. (štvrtok) 10:00-11:10 (4P2/411) a 6.5. (sobota) 8:00-9:30 (4S2) prednesie na našej katedre prednášky: (4.5.) Racionality and Emotion in decision making a (6.5.) Introspection and Consciousness: How to integrate first person and third person approaches in cognitive science prof. Dr. Oľga Markič (University of Ljublana). Srdečne pozývame.

Dňa 6. apríla 2017 o 13:50 prednesie na našej katedre (miestnosť 411) prednášku Na obranu interpretácie umeleckého diela prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra estetiky). Vstup je voľný, všetci sú vítaní.


Dňa 29. 3. (streda) od 15:30 do 17:00 (miestnosť 4p2) sa uskutoční prednáška Dr. Petra Dvořáka (Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra filosofie a patrologie) na tému: Význam vágních výrazů a paradox hromady: od logické sémantiky k ontologii. Prednáška je verejná a všetci záujemcovia sú vítaní.

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Society for the Phenomenology of Religous Experience vás pozýva na prednášku:
 
The Lion and the Captive: Phenomenological Aesthetics in Jean-Louis Chrétien's "Does Beauty Say Adieu?", ktorá sa uskutoční dňa 24.3.2017 večer o 18:00 v miestnosti 4P2.Našim prednášajúcim hosťom je Dr. Javier Enrique Carreño, profesor z Františkánskej univerzity v rakúskom Gamingu (Franciscan University of Steubenville), kde vyučuje filozofiu a anglickú literatúru. Jeho odborným filozofickým zameraním je fenomenológia (Husserl, fenomenologická estetika) a filozofia náboženstva.

Katedra filozofie FF TU a Centrum fenomenologických štúdií privíta 17. 3. 2017 na pôde Trnavskej univerzity vzácnych hostí z Berkeley, USA, profesorku Olgu Louchakovu-Schwartz a profesora Martina Schwartza. Pre študentov a odbornú verejnosť pripravili spoločný prednáškový seminár venovaný téme náboženskej skúsenosti a ľudského poznania vo svetle kognitívnych, fenomenologických a historicko-lingvisticko-hermeneutických výskumov s názvom "Religious Experience and Cognition: How Traditional Texts Enrich Our Understanding of Human Consciousness". Program: 10:00, miestnosť 3P1, Olga Louchakova-Schwartz: Cognitive Phenomenology, Textuality, and Christian Introspectionism; 14:00, miestnosť 3P1, Martin Schwartz: Zoroaster’s Oral Poetry: Cognitive Aspects of a Religious Corpus. Plagát

Nové V akademickom roku 2017/2018 rozširujeme možnosť štúdia na našej fakulte o tri akreditované študijné programy: (1) Magisterské štúdium odboru Cognitive studies (denná forma, dĺžka štúdia 4 semestre, jazyk anglický, viac informácií; (2) PhD. štúdium odboru Systematická filozofia, denná forma, jazyk slovenský.‹‹ späť

"Štúdium na katedre filozofie mi umožnilo na akademickej úrovni pokračovať v mojej celoživotnej záľube – filozofii. Okrem získania vedomostí v systematickej filozofii mi štúdium umožnilo rozvinúť viaceré predpoklady mojej budúcej profesie – intelektuálny rozhľad, kritické a tvorivé myslenie a schopnosť jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky (či už verbálne alebo písanou formou). Štúdium na katedre filozofie odporúčam každému, kto túži po vzdelaní získanom na vysoko profesionálnej a zároveň z pohľadu rozvoja tvorivosti – obzvlášť slobodnej katedre." (Milan Vrbovský, absolvent štúdia filozofie, 2006; absolvent doktorandského štúdia systematickej filozofie, 2014; diplomat, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí)V roku 2016 sme na Katedre filozofie privítali vzácnych hostí: Profesora Semira Zekiho z University College London, profesora Dana Zahaviho a Dr. Thomasa Szanto z univerzity v Kodani, Dr. Franka Zenkera z univerzity v Lunde a profesora Davida Iana Perretta zo škótskej univerzity v St. Andrews.

Zasielanie noviniek e-mailom
< september  / 2017 >
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30