HomeStudiumPrácePhDr práce
Home | Contact | Print | SK | EN |
Rigorózne práce v odbore Filozofia od roku 2004

Rok 2013

5. ThMgr. Ondrej Pavle: Materializmus ako monizmus kontra monoteizmus

Rok 2009

4. Mgr. Andrej Rajský, Phd.: Úloha rozumu a náboženstva v myslení Gianniho Vattima

Rok 2006

3. PhDr. Mgr. Tomáš Pružinec, PhD.: Filozofický rozmer „náboženstva ľudstva“ u Augusta Comta

Rok 2004

2. PhDr. Mgr. Mária Havranová: Základ objektívnosti etických noriem
1. PhDr. Mgr. Ľubica Žilincová: Aktuálnosť kresťanskej etiky dnes‹‹ späť