HomeAktivity
Home | Contact | Print | SK | EN |
02.05.2016·prednášky prof. Semira Zekiho
9.-10. mája 
viac
...
01.05.2016·Katedrový výlet
08.05.2016, Červený Kameň, od 9:30 hod. 
viac
...
25.04.2016·Séria prednášok
Mgr. Petra Dvořáka, PhD. (KF CMTF UPOL, ČR) 
viac
...




...
07.04.2016·Social philosophy and business ethics perspective
on the global economic crisis. 
viac
...
31.03.2016·Súťaž o najlepšiu filozofickú esej
vyhlásenie výsledkov 
viac
...
10.03.2016·Dr. Frank Zenker
na CogSci v Trnave 
viac
...
10.03.2016·Hereditas 2016
študentská konferencia 
viac
...
10.03.2016·ŠVOČ
katedrové kolo 
viac
...
14.02.2016·Vyhlásenie učiteľov KF FF TU
o podpore Iniciatíve slovenských učiteľov a Iniciatíve vysokoškolských učiteľov 
viac
...
12.02.2016·Stretnutie s prof. Letzom
Prezentácia vydania súborného diela 
viac
...
28.01.2016·One week with Dan Zahavi
ako PV predmet 
viac
...

11.12.2015
·Tradičné predvianočné stretnutie
17. decembra 2015 o 16:00 
viac
...
08.12.2015·Súťaž o najlepšiu filozofickú esej
pre študentov gymnázií 
viac
...
26.11.2015·Katedrové kolo ŠVOČ
call for papers 
viac
...
19.11.2015·Open theism - presentation and critics.
09.12.2015 09:30 
viac
...
15.11.2015·Philosophy Alumni Meeting 2015

viac
...
18.09.2015·One week with
Fiona Macpherson - ako PV predmet 
viac
20.05.2015
·Harmonogram štátnych skúšok
Harmonogram bakalárskych a magisterských štátnych skúšok 
viac
...
05.05.2015·Harmonogram štátnych skúšok
Harmonogram obhajob bakalárskych a diplomových prác 
viac
...
04.05.2015·Katedrový výlet
8. mája - Driny 
viac
...
23.03.2015·Súťaž o najlepšiu filozofickú esej
- vyhlásenie výsledkov 
viac

05.03.2015·1. ročník študentskej medzinárodnej konferencie
Hereditas Trnava 2015 
viac
...
23.01.2015·One week with...
2x 
viac
...
01.12.2014·Študentská vedecká odborná činnosť
call for papers 
viac



07.12.2014

Súťaž o najlepšiu filozofickú esej
pre študentov gymnázií 
viac
...
01.12.2014·Predvianočné stretnutie
pedagógov, študentov, alumni a priateľov katedry 
viac
...
01.12.2014·Študentská vedecká odborná činnosť
call for papers 
viac
...
15.10.2014·Prednáška prof. A. J. Steinbocka
Loving and the Gift 
viac
...
07.10.2014·Prednáška a prezentácia knihy
prof. J. Letza 
viac
...
30.09.2014·Prednáška Doc. PhDr. Eugena Andreánskeho, PhD.,
"Kantova filozofia náboženstva" 
viac
...



14.08.2014
·

One week with prof. Ernest Sosa 
viac
...
23.04.2014·Katedrový výlet
8. mája 2014 
viac
...
31.03.2014·ŠVOČ - výsledky

viac
...
30.03.2014·Súťaž o najlepšiu filozofickú esej
vyhlásenie výsledkov 
viac
...
17.03.2014·Prednášky prof. PhDr. Vladimíra Leška, CSc.

viac
...
03.03.2014·Prednáška Doc. Mareka Petrů, PhD.
Neurofilosofie svobody vůle 
viac
...
19.02.2014·Rozvrhy blokovej výučby
LS 2014 
viac
...
12.02.2014·Philosophy of Emotions (Philosophy of Love)
One week with Ronald de Sousa 
viac
...
19.01.2013·"Prečo študovať filozofiu?"
očami našich študentov 
viac

09.12.2013
·Tradičné predvianočné stretnutie
19. decembra 2013 
viac
...
04.12.2013·Súťaž o najlepšiu filozofickú esej
pre študentov gymnázií 
viac
...
19.11.2013·Prednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD.
2. decembra 2013 o 14:40-16:20 
viac
...
08.11.2013·Študentská vedecká odborná činnosť
call for papers 
viac
...
29.10.2013·Prednáška prof. M. Marcelliho
5.11. o 14:40 
viac
...
05.10.2013·Udelenie titulu profesor emeritus
profesorovi Ing. J. Letzovi, PhD. 
viac
...
19.09.2013·One week with
Prof. Timothy Williamson 
viac
...
03.09.2013·Chapters from Contemporary Philosophy
28. a 30. septembra 2013 
viac



20.07.2013·Náš študent získal štipendium
Onassis Foundation 
viac
...
20.07.2013·Prednáška prof. Gálikovej
na 23. Svetovom filozofickom kongrese 
viac
...
01.07.2013·UEE 2013
Logiques et Langages du Conflit 8. až 16. júla 2013 
viac
...





29.04.2013·Katedrový výlet
8. mája 2013 
viac
...
14.04.2013·Prednášky prof. Jana Sokola

viac
...
09.04.2013·Tugendhatův projekt v jeho Přednáškách o etice (1993)
Doc. RNDr. Josef Moural, PhD. 
viac
...
06.04.2013·One week with prof. Peter Gärdenfors
8.-12. apríla 2013 
viac
...
12.03.2013·Prednášky Dr. Eleny Pagni (University of Florence)
4.-5. apríla 2013 
viac
...
19.01.2013·"Prečo študovať filozofiu?"
očami našich študentov 
viac
17.01.2013 Študentská vedecká odborná činnosť
·

call for papers 
viac
...
15.12.2012 Súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií



viac
...



05.12.2012 Predvianočné stretnutie


20. decembra 2012 
viac
...
22.11.2012 Blahoželáme našim študentom·


viac
...
20.11.2012 Prednášky Adama Swiezynskeho·

5. - 6. decembra 2012 
viac
...
20.10.2012 Komunikujeme aj cez facebook
·

viac
...
31.10.2012·Filozofia na obnovenej Trnavskej univerzite
14.11.2012 
viac

25.09.2012·"One week with..."
Dr. Richard Gray 
viac


13.05.2012      10. ročník katedrového výletu



- reminiscencie 
viac

30.03.2012·Ocenenie prof. J. Letza
Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti 
viac

30.03.2012·Prednáška Doc. M. Chabadu, PhD
23.4.2012 o 14.40 v miestnosti 4P2. 
viac
...
15.03.2012·"One week with..."
Prof. Anthony Joseph Steinbock 
viac
...
05.12.2011·Predvianočné stretnutie pedagógov a študentov
15.12.2011 
viac
...
08.10.2011·Ocenenie prof. J. Letza
cenou Fides et ratio 
viac
...
27.05.2011·9. ročník katedrového výletu
viac

11.11.2011·Cyklus prednášok
O podstate Humovej filozofie 
viac
...
‹‹ späť