HomeAktivityA.Ph.T.
Home | Contact | Print | SK | EN |
Acta Philosophica TyrnaviensiaActa Philosophica Tyrnaviensia 18. K vybraným otázkam slobody
Acta Philosophica Tyrnaviensia 17. Porozumenie slobody
Acta Philosophica Tyrnaviensia 16. Filozofia ako terapia. Dejinné koncepty
Acta Philosophica Tyrnaviensia 15. Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe
Acta Philosophica Tyrnaviensia 14. Človek, kultúra, mystika
Acta Philosophica Tyrnaviensia 13. Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe
Acta Philosophica Tyrnaviensia 12. Filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave
Acta Philosophica Tyrnaviensia 11. Muž a žena z personalistického hľadiska
Acta Philosophica Tyrnaviensia 10. Čas, bezčasie a večnosť ako horizont bytia osoby
Acta Philosophica Tyrnaviensia 9. Za personalistickú kultúru
Acta Philosophica Tyrnaviensia 8. Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie
Acta Philosophica Tyrnaviensia 7. Aktuálne otázky filozofického personalizmu výhľadom do budúcnosti
Acta Philosophica Tyrnaviensia 6. Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami
Acta Philosophica Tyrnaviensia 5. Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii
Acta Philosophica Tyrnaviensia 4. Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre
Acta Philosophica Tyrnaviensia 3. Personálna identita človeka
Acta Philosophica Tyrnaviensia 2. Metafyziky nescholastickej kresťanskej filozofie 19. a 20. storočia. 1. časť: Východiská v 19. storočí
Acta Philosophica Tyrnaviensia 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii
‹‹ späť