HomeAktivityKonferencie
Home | Contact | Print | SK | EN |
Uskutočnené podujatia

Katedra filozofie FF TU oznamuje, že dňa 8. apríla 2011 sa od 10.00 hod. uskutoční v miestnosti 4P2 prednáška Dr. Richarda Waltona (Sheffield Hallam University - U.K.) pod názvom "Jacques Maritain and Etienne Gilson: the French Neo-Thomist response to modernism".
···
Dňa 28. marca 2011 sa o 11.10 hod. v miestnosti 4P2 uskutoční prezentačná prednáška knihy P. Sladeka: "Rabi Šelomo Jicchaki – Raši, Středověká biblická exegeze ve frankoporýnských židovských centrech", Academia, 2011.
···
Dňa 28. marca 2011 sa o 9:30 hod. v miestnosti 4S3 uskutoční prezentačná prednáška knihy D. Bouška a Dity Rukriglovej: "Maimonides, Vyber z korespondence", (preklad a úvodná štúdia D. Boušek a Dita Rukriglova, Academia, Praha, 2010). 
···

Prednáška RNDr. Jiřího Michálka, PhD. (Katedra filosofie přírodních věd PřF UK v Prahe) 23. novembra 2010 (utorok) o 15:00
v aule 1A1 na Trnavskej univerzite v Trnave "Pobyt po obrate. Heideggerovo myslenie v rokoch 1936 - 1945"
···
Pozývame na prednášku doc. Martina Muránskeho (FiÚ SAV) "Heideggerov problém metafyziky a Kant" z prednáškového cyklu "Cestami Heideggerovho myslenia" · 31. mája 2010 (pondelok) o 15:00 v miestnosti 3P1 na Trnavskej univerzite v Trnave ››
···
Fotografie z kolokvia Filozofia terapie – terapia filozofie II. ››
···
Pracovné kolokvium Filozofia terapie – terapia filozofie II. sa uskutoční dňa 22. apríla 2010 od 12:50 – 14:40 v miestnosti 2S2 ››
···
Katedra filozofie pozýva na prednášku Dr. Adama Świeżyńskeho (Universitas Cardinalis Stephani Wyszynski - Warsaw) "The Concept of Cause with Reference to the Issue of Free Will and Some Theological Implications", ktorá sa uskutoční dňa 21.4.2010 ››
···
Prednáška Dr. Adama Świeżyńskeho (Universitas Cardinalis Stephani Wyszynski - Varšava) – „Miracle, Chance and Philosophy of Nature“, ktorá sa uskutoční dňa 20. apríla 2010 o 9:30 v 4P2.
···
Prednáška Kadira Çüçena (Uludag University Turecko), Heidegger’s Reading of Descartes’ Dualism: the Relation of Subject and Object, 5. februára 2010 (piatok) o 11:00 v miestnosti 4P2 (Univerzitné nám. 1) v Trnave.
···
Fotografie z predvianočného stretnutia pedagógov a študentov katedry filozofie ››

‹‹ späť