HomePHILosphy Alumni Organisation
Home | Contact | Print | SK | EN |
PHILAO / Philosophy Alumni OrganisationČo a kde robia naši absolventi? Vzorka zo stretnutia 2015: zástupca veľvyslanca a konzul, poslanec, úrad vlády, štátna správa, novinári, vydavateľstvá, editori, prekladatelia, právnici (od ústavného súdu až po vlastnú prax a prednášanie na univerzite), prekvapivo početne je zastúpený IT sektor - vlastníci vlastných firiem, ale aj ako zamestnanci (mali dvojsemestrálnu logiku:), tretí sektor (od charity až po kultúru), medicína, cestovný ruch, kultúra lokálna i národná, samostatné podnikanie aj zamestnanie vo veľkých firmách, školstvo základné (riaditeľ a golfový krúžok...), stredné a vysoké, súkromné i verejné, veda, hudba, maminkovanie,...

Na základe pozitívnych ohlasov na prvé stretnutie absolventov filozofie FF TU, ktoré sa uskutočnilo 14.11. 2015, si vás dovoľujeme opäť osloviť s pozvaním na pripravované tohoročné podujatia:

1) Tradičný katedrový výlet, ktorý každoročne organizuje katedra filozofie FF TU pre svojich študentov, absolventov i kolegov. Tento rok sa stretneme na hrade Červený kameň, 8. 5. 2016. Výlet bude spojený s prehliadkou hradu, sokoliarskeho dvora Astur, futbalovým zápasom a neformálnymi filozofickými debatami.

2) 4. 7 a 5. 7. 2016 plánujeme Letnú filozofickú školu (návrh tém a hostí radi privítame od vás, našich absolventov)

3) Jednodňové stretnutie absolventov filozofie na pôde FF TU v Trnave, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. 11. 2016. Okrem milého spoločného stretnutia absolventov, bývalých spolužiakov a kantorov, udalosť bude slúžiť aj ako otvorená pôda pre interdisciplinárnu panelovú diskusiu na aktuálnu tému „Ako organizovať vzdelávanie (nielen filozofie)?“

Budeme vďační za vyjadrenie vášho záujmu, za pripomienky a reakcie k plánovaným akciám na emailovej adrese: filozof@truni.skS pozdravom a vďakou, Jana Trajtelová a Renáta Kišoňová,
poverené vedením Alumni organizácie Philao

‹‹ späť