HomeOne week with...Anthony J. Steinbock
Home | Contact | Print | SK | EN |
"One week with..."

Prof. Anthony Joseph Steinbock

Katedra filozofie FF TU v snahe o zatraktívnenie štúdia filozofie organizuje podujatie "One week with...", ktorého cieľom je hosťovanie uznávaných zahraničných expertov na pôde katedry a na FF TU. Súčasťou projektu je séria prednášok v rámci študijného programu Filozofia, celofakultné či celouniverzitné prednášky, stretnutia s doktorandmi či neformálne diskusné stretnutia. V LS 2011/2012 naše pozvanie prijal prof. Anthony J. Steinbock.

Anthony Joseph Steinbock pôsobí ako profesor na Southern Illinois University v Carbondale, Illinois. Je prekladateľom Husserlových Analýz pasívnej a aktívnej syntézy, autorom viacerých kníh (Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl, 1995; Phenomenology in Japan, 1998; Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience, 2007) a celého radu menších fenomenologických štúdií. Venuje sa vývoju fenomenológie u nemeckých a francúzskych autorov, obzvlášť u Husserla, Merleau-Pontyho, Schelera, Heideggera, Levinasa, Derridu, Mariona, Waldenfelsa a Leforta.  Je zakladateľom a riaditeľom Phenomenology Research Centre, Carbondale, šéfredaktorom Continental Philosophy Review a spolu-riaditeľom SPEP (Society for Phenomenology and Existential Philosophy). V súčasnosti pripravuje vydanie svojej novej knihy venovanej fenomenológii pocitov („Moral Emotions Project“). Fenomenológia morálnych emócií sa viaže s jeho dlhoročným výskumom v rámci činnosti Fenomenologického centra, kde na pravidelných seminároch prednáša a diskutuje o problematike fenomenologického uchopenia morálnych emócií (napr. nádeje, zúfalstva, dôvery, zrady, pokánia, viny, hanby či pýchy).21.3.  (streda)

9:30 – 12:00 miestnosť 1A1:  Phenomenology of Moral Emotions   (bloková výučba)
14:40 – 16:20  1A1: Repentance in the Context of Violence  (prednáška)
 
22.3. (štvrtok)
9:30 – 12:00  miestnosť 1A1:  Phenomenology of Moral Emotions  (bloková výučba)
14:40-16:20 miestnosť 411: Philosophers (today)? – A little talk about the Love of Wisdom, Professional Philosophy and PhD in Philosophy here and in USA (doktorandské kolokvium)
 
23.3. (piatok)
9:30-12:00 miestnosť 4S3: Phenomenology of Moral Emotions  (bloková výučba)
 
26.3. (pondelok)
10:00 – 12:00  The Distinctive Structure of Emotions  (prednáška s diskusiou na pôde SAV, Bratislava)
14:40 – 17:10  miestnosť 3P2: Phenomenology of Moral Emotions  (bloková výučba) 

Fotogaléria

‹‹ spať


‹‹ späť