HomePedagógoviaOsobnéDémuthCV
Home | Contact | Print | SK | EN |
Curriculum vitae


Štúdium:
 

1997 – Mgr., odbor: filozofia,  FF TU 
2000 – PhD., odbor: systematická filozofia, FF TU
2000 – Mgr., odbor: psychológia, FF TU 
2009 – doc., odbor: systematická filozofia, FF TU

2015 - prof., odbor: systematická filozofia

V súčasnosti sa venuje sa dejinám novovekej filozofie a nemeckej klasickej filozofii, ako i vybraným otázkam súčasnej epistemológie a teórie hier.

‹‹ späť