HomeStudiumPhDTlačivá
Home | Contact | Print | SK | EN |
Tlačivá a usmernenia pre doktorandov


Žiadosť o povolenie vycestovať do zahraničia ››

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce ››
Autoreferát dizertačnej práce ››
Požiadavky na rozsah dizertačnej práce ››
Žiadosť o finančný príspevok ››1. Doktorand si volí medzi nemeckým a anglickým jazykom, pokiaľ študijný program nevyžaduje inak.

2. Výučba sa uskutočňuje po osobnej/mailovej dohode s jednotlivými pedagógmi:
anglický jazyk: PhDr.Mária Raisová, PhD., maria.raisova@gmail.com
nemecký jazyk: Mgr. Zuzana Gunišová, guniska67@gmail.com

3. Pedagógov treba kontaktovať do 31. 10. 2012.Prihláška na dizertačnú skúšku v riadnom a opravnom termíne

‹‹ späť