HomeUchádzačiePrihlaska
Home | Contact | Print | SK | EN |
ePrihláškaOznamujeme uchádzačom, že v prijímacom konaní na akademický rok 2016/2017 bude možné využiť elektronickú prihlášku (ePrihláška).

Výhodou ePrihlášky je, že uchádzač nahrá požadované údaje do preddefinovaného formulára, ktorý si môže vytlačiť a zaslať na študijné oddelenie príslušnej fakulty Trnavskej univerzity. Uchádzač zároveň získa prístup do akademického informačného systému, v ktorom môže sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

ePrihláška nenahrádza zaslanie písomnej prihlášky s dokladom o uhradení poplatku.


‹‹ späť