HomeHistória
Home | Contact | Print | SK | EN |
História katedry
Trnava patrí už oddávna k intelektuálnym centrám Slovenska (sídlo arcibiskupa, Slovenského učeného tovarišstva, Spolku sv. Vojtecha) a filozofia (spolu s teológiou) v nej vždy zohrávala významnú úlohu. Práve s týmto mestom je spätá prvá významná slovenská filozofická škola (Trnavská škola), a práve tu pôsobila jedna z najstarších univerzít (Trnavská univerzita), ktorá bola v čase svojej existencie najvýznamnejšou v Uhorsku.

Filozofia sa v Trnave vyučovala už od založenia univerzity. (Prvá prednáška na univerzite vôbec bola o podstate racionálnej filozofie a odznela z úst Martina Palkoviča 14. novembra 1635.) Počas 142 rokov existencie univerzity (do roku 1777) na nej pôsobilo niekoľko desiatok významných filozofov (Martin Sentiváni, Andrej Jaslinský, Ján Ivančič, Ján Krstiteľ Horváth, L. Csapodi, J. Kazy, F. Kazy, P. Makó, S. Csiba a ďalší), ktorí si svojím mysliteľským dielom a pôsobením získali európsku povesť.

Po presťahovaní univerzity do Budína filozofia v meste nezanikla a rozvíjali ju najmä katolícky orientovaní klerici a intelektuáli, čo sa odzrkadlilo v tom, že práve Trnava sa stala sídlom Slovenského učeného tovarišstva (1792), Spolku svätého Vojtecha (1870) a národnobuditeľského hnutia bernolákovcov.

V roku 1992 bola v Trnave znovu obnovená Trnavská univerzita a filozofia bola opäť jej zakladajúcou súčasťou. Od založenia Fakulty humanistiky (od roku 2004 Filozofická fakulta) až do roku 1994 existovala ako súčasť katedry filozofických a historických vied. Súčasná katedra filozofie vznikla na obnovenej Trnavskej univerzite v roku 1994.  V roku 2006 sa z nej odčlenilo Oddelenie morálnej filozofie, z ktorého vznikla Katedra etiky a morálnej filozofie. 

V novodobých dejinách na Katedre filozofie pôsobilo viacero významných slovenských filozofov a hostí a katedra sa môže pochváliť i vychovaním celej generácie mladých filozofov.
Katedru dosiaľ viedli: J. Letz (1994-2006); R. A. Slavkovský (2006-2009); A. Démuth (2009-)Katedra sídli v budove Filozofickej fakulty na Hornopotočnej ulici č. 23,
4. poschodie, č. dverí 408 (miestnosti A, B), miestnosť č. 409, knižnica katedry - miestnosť č. 411.
Tel: +0421 33/59 39 210

‹‹ späť