[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno


Workshop

Cognitive Aspects of Aesthetic Experience

Centrum kognitívnych štúdií oznamuje, že dňa 7. 11. 2017 sa od 9:00 hod. v miestnosti 3P1 uskutoční 5. medzinárodný workshop Cognitive Aspects of Aesthetic Experience

na tému: Cognitive Rethinking of Beauty: Uniting the Philosophy and Cognitive Studies of Aesthetic Perception


Pozvaným účastníkom workshopu je: prof. Anjan Chatterjee (University of Pennsylvania), ktorý vystúpi s prednáškou The Aesthetic Brain,

Assoc. Prof. Bongrae Seok (Alvernia University, Pennsylvania): Cognitive Science and Neuroaesthetics of Musical Chills,

Thomasz Schubart (Jagelonian University Krakow): Explanation and Reduction in the Cognitive Neuroscience Approach to the Musical Meaning Problem

a riešiteľia projektu APVV 15/0294 Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania, ako aj odborná verejnosť.

Srdečne všetkých pozývame!‹‹ spať