Home | Contact | Print | SK | EN |
Témy pre doktorandské štúdium v odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry so začiatkom štúdia v akademickom roku 2017/2018prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

1. Metódy interpretácie architektúry
2. Priestorové teórie architektúry

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

1. Súčasné teórie architektúry
‹‹ späť