Home | Contact | Print | SK | EN |
Témy pre doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia so začiatkom štúdia v akademickom roku 2017/2018Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

1) Odlišné fungovanie položiek v psychometrickom hodnotení meracích nástrojov
2) Socio-kultúrne aspekty úrovne bazálnych osobnostných čŕt v slovenskej populácii

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.


1) Koncept domova a zmysel života
2) Životná spokojnosť a single životný štýl
3) Špecifiká logoterapeutickej intervencie u onkologických pacientov
4) Voľná téma
‹‹ späť