Home | Contact | Print | SK | EN |
Témy pre doktorandské štúdium v odbore klasická archeológia so začiatkom štúdia v akademickom roku 2017/2018prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., em. prof.


1) Vojenstvo a militáriá v ikonografii egejskej neskorej doby bronzovej. Porovnanie s Homérom a archeologickými svedectvami.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

1) Interpretatio Graeca v rímskom umení. Grécka predloha rímskej maľby.

Uchádzači majú možnosť navrhnúť vlastnú tému, ktorú je nevyhnutné konzultovať s katedrou.
‹‹ späť