[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno
esej_2018


Súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií 2018"To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy"

Vyhlasovateľom súťaže bola Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s OZ Schola Philosophica. Vyhodnotenie prihlásených esejí realizovala porota zložená z pedagógov katedry. Pri hodnotení boli brané do úvahy aktuálnosť, invencia, novosť, argumentačné postupy a písomný prejav.

1. miesto
Mária Demková (Gymnázium Šrobárova 1, Košice) a Roman Pikulík (Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave)

2. miesto
Andrej Jurga (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany)

3. miesto
Klára Ligačová, Ján Pastorek (Gymnázium Turzovka) a Samuel Harvan (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická cesta 1, Bratislava)

4. miesto
Alžbeta Comorková, Darina Padychová (Gymnázium Turzovka), Anna Čičová (Gymnázium Nitra, Párovská 1) a Lucia Matejová (Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica)Plagát súťaže