Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Obsah

Slovo na úvod 9

Štefan Čiba, trnavský Vergilius 12
Ján Kéri, hviezda medzi rečníkmi 19
Juraj Lipai, alchymista na arcibiskupskom stolci 23
Zatmenie Mesiaca a bitka pri Viedni očami Gabriela Kapiho 31
Trnavský polyhistor Martin Sentiváni 37
Gabriel Heveneši medzi Košicami a Trnavou 45
Mikuláš Jánoši, trnavský Ovidius 50
Trnavskí stoici 55
Štefan Čiba. Od vzdelaného básnika k vynikajúcemu rečníkovi 63
Historik, knihovník a možno aj sokoliar Juraj Pray 71
Michal Milkovič. Oslava storočnice univerzity a jej mecénov 77
Andrej Jaslinský, trnavský profesor filozofie s otázkami moderného človeka 83
„Lietajúci profesor“ Ladislav Turóci 88
Ján Ivančič. V Trnave študoval, v Trnave učil 93
Uhorské dejiny a Trnava očami básnika Františka Babaia 99
Salus per aquam alebo kúpeľný poriadok Jána Krstiteľa Vrablanského 104
Ako profesor Mailát perom bojoval za univerzitu v Trnave 111
Profesor Anton Revický, filozof, prírodovedec a architekt v jednej osobe 116
„S ohľadom na väčší úžitok poddaných premiestňujem univerzitu do Budína...“ 121
Ján Krstiteľ Grossinger, trnavský Plinius 125

Pramene 132
Zoznam použitej sekundárnej literatúry 133
Menný register 136

‹‹ späť