[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno


Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Obsah

Úvod — 5
Za interpretáciu a proti interpretácii architektonického diela.
Stav a perspektívy — 9
Autonómne a autonomizačné metódy interpretácie architektonického diela:
I. Fenomenologická interpretácia architektonického diela Christiana Norberg-Schulza — 21
a Kontext — 21
b Metainterpretácia — 42
c Príklad — 59
d Rekonštrukcia krokov — 72
II . Close reading interpretácia architektonického diela Petra Eisenmana — 76
a Kontext — 76
b Metainterpretácia — 91
c Príklad — 110
d Rekonštrukcia krokov — 119
III. Kriticko-teoretická interpretácia architektonického diela K. Michaela Haysa — 124
a Kontext — 124
b Metainterpretácia — 135
c Príklad — 153
d Rekonštrukcia krokov — 167
IV. Architektonicko-komunikačná interpretácia architektonického diela Mariana Zervana a Moniky Mitášovej — 172
a Kontext a auto-metainterpretácia — 172
b Príklady — 174
c Rekonštrukcia krokov — 292

‹‹ späť