Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Renáta Kišoňová
Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2010
Jazyk: slovenský
Počet strán: 140
ISBN: 978-80-8082-379-5
Cena: 10.00 € (301.26 SK)
Anotácia:

Bergsonov vplyv na kultúru najmä v prvej tretine 20. storočia bol rozsiahly. Nadchol literárnych modernistov, odvolávali sa naň talianski futuristi, surrealisti, pragmatisti, kriticky sa s ním vyrovnával Einstein a súdobá fyzika, rovnako neskorší fenomenológovia Merleau–Ponty, P.Ricoeur, postštrukturalista J. Deleuze a mnohí ďalší. A i napriek tomu, že nevznikla žiadna filozofická škola, ktorá by niesla jeho meno, Bergsonove myslenie  je citeľne prítomné v prácach W. Jamesa, G. Santayana, A.N. Whiteheada, alebo japonského filozofa Nishida Kitarō. Veľký vplyv zanechal na tvorbu belgického básnika Van Lerbergha a francúzskeho spisovateľa M. Prousta.

Niektoré jeho myšlienky s narastajúcimi výsledkami zastarali (najmä skúmania evolúcie), väčšina však zostala aktuálna pre dnešných filozofov náboženstva, antropológie, fenomenológov, estetikov. 

Bez prítomnosti Bergsonových originálnych myšlienok by mala filozofia života celkom inú tvár a vyvíjala by sa pravdepodobne iba smerom k hermeneutike a historizmu. Vďaka Bergsonovi mala zastúpenie i na poli evolucionizmu. 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť