Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Helena Hrehová
Morálna filozofia Jacquesa Maritaina. Reflexie o etike a morálke


Vydavateľ: Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 214
ISBN: 978-83-7490-383-7
Cena: 11.00 € (331.39 SK)
Anotácia:

Morálna filozofia Jacquesa Maritaina (1882 – 1973) jedného z najvýznamnejších francúzskych a európskych mysliteľov 20. storočia, koincidujúca s názvom tejto monografie, predstavuje syntézu jeho intelektualistických ideí so širokospektrálnym a interdisciplinárnym rozhľadom, ktoré môžeme nazvať aj teo-filozofiou.

Celoživotné ašpirácie tohto filozofa, diplomata, univerzitného profesora, muža kultúry otvoreného pre pozitívno-progresívny dialóg, boli vždy zacielené vertikálno-horizontálne. On sám sa aktívne angažoval o implantáciu etickosti, humánnosti a kultúry do oblasti spoločenských vzťahov. Z tohto dôvodu je človek v jeho koncepcii dynamickým subjektom, ktorého prvoradou úlohou je pochopiť zmysel vlastného života i života ako celku.

Maritain ako kresťanský filozof, s ambíciou môcť byť raz označený za tomistického a demokratického mysliteľa, je veľmi aktuálny aj v súčasnej epoche, pre ktorú je príznačná kríza vedy, filozofie, demokracie, kultúry vzťahov a dokonca i samotného kresťanstva. V jeho realistickej etike má aj preto centrálne miesto „mravnosť v praktickom konaní“, ktorá postuluje návrat ku kresťanskej koncepcii života a zároveň je výzvou k obnove rovnováhy medzi rozumom, vierou a vedou.    

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. prednáša na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa dejinám filozofie a etiky (osobitne stredovekej filozofii a tomizmu), ale aj novotomizmu, ruskej náboženskej filozofii a personalizmu, ako aj morálnej teológii a morálnej filozofii. Známe sú jej monografie: Pohľad do dejín etických systémov (Bratislava, 1998), Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve „od obrazu k podobe“ (Prešov, 2001), Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre (Prešov, 2002), Etika  sociálne vzťahy – spoločnosť (Bratislava – Trnava 2005), Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského (Trnava, 2006), participácia na kolektívnej monografii  Dejiny etického myslenia v Európe a v USA (Ed. A. Remišová, Bratislava, 2008), Etická rozprava o cnosti a dobrokráse. Aretologicko-filokalistické reminiscencie (Trnava, 2009). 


 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť