Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ján Letz
Acta Philosophica Tyrnaviensia 2. Metafyziky nescholastickej kresťanskej filozofie 19. a 20. storočia. 1. časť: Východiská v 19. storočí


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 1998
Jazyk: slovenský
Počet strán: 83
ISBN: 80-88774-41-1
Cena: 2.00 € (60.25 SK)
Anotácia:

V monografii sa prezentujú metafyziky kresťansky orientovanej filozofie 19. storočia. Metafyzika sa tu chápe ako nepredmetné, implikátne a živé jadro filozofického myslenia a spytovania, ktoré sa explifikuje a spredmetňuje v myslení fundamentálnych disciplín filozofie. Teda všetky smery, prúdy a jednotliví myslitelia sú spracovaní z tohto metafyzického aspektu. Dielo sa člení na tri časti. Prvá časť sa venuje metafyzikám mystickej proveniencie, a to F. Baaderovi a mysliteľom nemeckej katolíckej romantiky, ako aj  mystickému personalizmu J. H. Newmana a F. von Hügela. V druhej časti sa pertraktujú posthegelovské metafyziky (starohegelovstvo, hegelovský teizmus, semiraciobalizmus) a postkantovské metafyziky (realistický a voluntaristický rozvoj trandscendentálneho idealizmu, induktívna metafyzika, filozofi Lotzeovej školy a i.). A konečne v tretej časti sa podrobnejšie preberajú metafyziky ontologizmu a spiritulaizmu, a to talianskeho,  francúzskeho i amerického. Metafyziky dynamického spiritualizmu sa ďalej členia na spiritualizmus dynamický, pozitivistický, eklektický a kresťanský. Pri každom prúde sa uvádzajú najreprezentatívnejší myslitelia.      
Objednaj ››
‹‹ späť