Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Letz, J. – Slavkovský, R. A. (eds.)
Acta Philosophica Tyrnaviensia 8. Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2003
Jazyk: slovenský
Počet strán: 231
ISBN: 80-89074-79-0
Cena: 3.00 € (90.38 SK)
Anotácia:

Cieľom vedeckého zborníka je čím komplexnejšie prezentovať personalistickú filozofiu vo svete, a to v troch častiach: jej vybrané prúdy, vybraní predstavitelia a vybrané otázky. V prvej časti S. Tolaniová podáva stručný pohľad na vývoj myslenia personalizmu, A. Rajský odkrýva dejinné korene talianskeho personalizmu, J. Letz v monografickej štúdii komplexne predstavuje dialogický personalizmus a poukazuje na jeho aktuálnosť, B. Motýľ približuje hlavné podoby poľského personalizmu a H. Hrehová odkrýva korene, podstatu a východiská ruského personalizmu. V druhej časti sa približujú traja významný personalistickí myslitelia: A. Démuth sa venuje gramatike súhlasu a logike viery u J. H. Newmana, J. Lauko vzťahu individuality a osobnosti u J. Maritaina a I. Novotná sa venuje Wojtyłovmu porozumeniu skutočnej lásky medzi osobami.  V tretej časti P. Rusnák skúma pojem pravdy v ruskej personalitickej filozofii, A. Vydra skúsenosť oslovenia ako výrazu personálnej identity, S. Gálik problém personálnej identity v kresťanskej mystike, Z. Žilová vzťah utilistaristickej a personalistickej etiky a R. A. Slavkovský paradox osoby. Zborník uzatvára recenzia R Sarku a J. Letza významných diel P. Codu z problematiky trinitárneho personalizmu a trinitárnej ontológie, v ktorej recenzenti poukazujú na metafyzickú závažnosť triády bytie, osoba a sloboda. 
Objednaj ››
‹‹ späť