Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Michal Lipták
Možnosti umeleckej kritiky. Fenomenologická analýza


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský
Počet strán: 244
ISBN: 978-80-8082-702-1
Cena: 10.00 € (301.26 SK)
Anotácia:

Umelecká kritika nemusí byť len solipsistickým monológom, ale môže fungovať ako zmysluplná intersubjektívna spolupráca. Preto však treba najprv preukázať neplatnosť alebo aspoň neopodstatnenosť primitívneho subjektivizmu a relativizmu vyjadreného napr. v známej téze de gustibus non est disputandum. Následne treba predstaviť také kritériá hodnotenia umeleckých diel, ktoré by zabezpečili možnosti umeleckej kritiky ako zmysluplného intersubjektívneho diskurzu, v ktorom je možné prísť – v určitom špecifickom zmysle – k platným a všeobecným zisteniam. Toto sú základné ciele tejto práce. Pri ich realizovaní využíva autor ako filozofické východiská fenomenologické koncepcie Edmunda Husserla a Romana Ingardena.


 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť