Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Anton Vydra (ed.)
Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013


Vydavateľ: Peter Lang v spolupráci s FF TU
Rok vydania: 2014
Jazyk: anglický. nemecký
Počet strán: 203
ISBN: 978-3-631-65069-1
Anotácia:

Renomované vydavateľstvo Peter Lang vydalo v spolupráci s Centrom fenomenologických štúdií na katedre filozofie ročenku „Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013“ s podnadpisom „Person – Subject – Organism. An Overview of Interdisciplinary Insights“. Jej editorom je pedagóg katedry filozofie Anton Vydra. Téma prvého čísla ročenky sa týka troch vzájomne previazaných oblastí fenomenologického výskumu: osoby, subjektu a organizmu. Téma sa dotýka ako otázky husserlovskej fenomenológie osoby a subjektivity, tak aj širšieho problému, ktorý zahŕňa epistemologické, ontologické a biologické prístupy. Všetky tieto veľké tradičné a aktuálne témy týkajúce sa subjektivity a intersubjektivity, pojmu osoby, spoločenstva a interpersonality, problému humanity, hodnoty či biologického statusu človeka boli súčasťou aj Husserlovho vlastného záujmu. Autori ročenky sa snažia poukázať na množstvo inšpirujúcich a nepreskúmaných otázok, ktoré vyvstávajú z týchto tematických rámcov a sú previazané s rôznymi oblasťami skúmania.

Možnosť kúpiť publikáciu 
‹‹ späť