Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis!


Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský, latinský
Počet strán: 168
ISBN: 978-83-7490-726-2
Cena: 8.00 € (241.01 SK)
Anotácia:

Trnavská univerzita v Trnave v priebehu dvoch rokov oslavovala dve významné výročia. V roku 2010 to bolo 375. výročie založenia starobylej Trnavskej univerzity pôsobiacej v Trnave v  rokoch 1635 – 1777 a rok 2012 bol rokom pripomenutia si jej dvadsaťročnej novodobej histórie.

Keď kardinál Peter Pázmaň v roku 1635 zakladal Trnavskú univerzitu, netušil, že jeho želanie vybudovať univerzitu povedie k jej 142-ročnej existencii. Študovali na nej Slováci, Maďari, Chorváti, Nemci, Sedmohradčania, Rumuni a ekonomicky ju udržiavalo slovenské prostredie.

Starobylá Trnavská univerzita dodnes inšpiruje a umožňuje vedecké bádanie o jej dejinách, jej inštitúciách, univerzitnom kostole, observatóriu, botanickej záhrade, tlačiarni, jej rozsiahlej knižnej produkcii a o mnohých významných osobnostiach, ktoré na nej pôsobili.

Oprávnene možno byť hrdým, že v Trnave pôsobila významná univerzita, ktorá dokázala povzniesť vzdelanosť slovenského národa, ovplyvniť atmosféru Trnavy a presláviť ju v celej strednej Európe.


 
Objednaj ››
‹‹ späť