Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013


Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský, anglický
Počet strán: 182
ISBN: 2299-9027, 977-22-9990-200-6
Cena: 10.00 € (301.26 SK)
Anotácia:

Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 vznikol ako výstup z 3. doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa uskutočnil 6. februára 2013. Tradícia doktorandských dní, ktorá má na svetových univerzitách svoje pevné miesto, opäť priniesla študentom doktorandského štúdia vzájomné obohatenie, vyvolala plodnú diskusiu, v mnohých prípadoch poukázala na interdisciplinaritu a metodologické prieniky skúmaných tém, a v neposlednom rade poskytla príležitosť na nadviazanie osobných kontaktov.


 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť