Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Lukáš Procháska
Metaforické myslenie a úloha metafory v explanácii povahy mysle človeka


Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenský
Počet strán: 142
ISBN: 978-83-7490-901-3
Cena: 8.00 € (241.01 SK)
Anotácia:

Táto kniha je výsledkom niekoľkoročného skúmania problematiky metafory a s ňou súvisiacich tém. Ide predovšetkým o jej vzťah k mysli a mysleniu, ale aj k jazyku, pravde, o jej estetický rozmer a možnosti interpretácie. Metafora je zaujímavá najmä pre jej obrovský potenciál a explanačnú silu, ktorú dokáže poskytnúť interpretácii diskurzu. Východiská predstaveného výskumu súvisia predovšetkým s prínosom teórie konceptuálnej metafory a s výsledkami kognitívnej vedy.


 
Stiahni PDF ›› · Objednaj ››
‹‹ späť