Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2015


Vydavateľ: FF TU - Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenský
Počet strán: 178
ISBN: 2299-9027
Cena: 10.00 € (301.26 SK)
Anotácia:

Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia 2015 vznikol ako výstup z 5. doktorandského dňa Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa uskutočnil 11. marca 2015. Tradícia doktorandských dní, ktorá má na svetových univerzitách svoje pevné miesto, opäť priniesla študentom doktorandského štúdia vzájomné obohatenie, vyvolala plodnú diskusiu, v mnohých prípadoch poukázala na interdisciplinaritu a metodologické prieniky skúmaných tém, a v neposlednom rade poskytla príležitosť na nadviazanie osobných kontaktov.


 
Stiahni PDF ›› · Objednaj ››
‹‹ späť