Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ladislav Tkáčik (ed.)
Studia Capuccinorum Boziniensia II


Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce – Kapucíni na Slovensku
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský
Počet strán: 198
ISBN: 978-83-7490-860-3
Cena: 7.00 € (210.88 SK)
Anotácia:

Rôznorodosť textov druhého zväzku ročenky „Studia Capuccinorum Boziniensia“ chce byť výrazom videnia, ktoré chce vidieť viac. Nechce len vidieť, ale chce byť. Takou môže byť aj štúdia Andreja Boteka, venovaná primárnej dispozícii bratislavského kapucínskeho kláštora, do architektúry ktorého je vpísané františkánske prežívanie priestoru a miesta. Ľudová a literárna pôvabnosť textov Hugolína Gavloviča, ktorým sa venuje vo svojom texte Kristína Pavlovičová, je autenticky františkánska. Zaradenie prekladu staršieho textu slávneho koncilového dominikánskeho teológa Yvesa Congara (1905 –1995) o Františkovi z Assisi ako stelesnení absolútnosti evanjelia v kresťanstve, je okrem iného aj príkladom videnia poza historický prameň, ktoré tak chýba slovenskej historickej vede. Štúdia kapucína Ladislava Tkáčika „Kto nájde svoj život, stratí ho...“ o fenomenológii povolania k zasväteniu, načrtáva hraničné možnosti skúmania skúsenosti povolania. Spoločná štúdia Eriky Juríkovej a Marty Dobrotkovej venovaná pezinskej kláštornej kronike ako dôležitému historickému a literárnemu prameňu, je okrem iného aj svedectvom o hlbokej integrácii kapucínskeho kláštora do lokálnej kultúry. Posledná spoločná štúdia Ľubice Ilievovej a Eriky Juríkovej, v ktorej sa venujú pôsobeniu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnavskej nemocnici, necháva čitateľa za drapériou každodennej profesionálnej a namáhavej práce rehoľných sestier zazrieť onen františkánsky prameň života.

Aj v tomto zväzku sú zaradené preklady prameňov. Prvým je rozsiahlejší preklad textu Viliama Ockhama (1285 – 1349) „Principium Bibliae sive Quaestio de connexione virtutum“ od Rastislava Nemca a preklad fundačnej listiny pezinského kláštora z roku 1674 od Vladimíra Rábika. Sekciu „Varia“ tvoria správa o objavení neznámeho manuskriptu Tomáša z Celano (1185 – 1265) od kapucína Jána Maceja a životopisný medailón napísaný pri príležitosti nedožitej storočnice kapucína Alojza Karola Horvátha (1917 – 2006) jeho spolubratmi Tomášom Koncom a Ladislavom Tkáčikom. Zväzok vhodne dopĺňa dvojica relevantných recenzií Eriky Juríkovej.


 
Obsah ›› · Stiahni PDF ›› · Objednaj ››
‹‹ späť