Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Andrej Démuth et al.
Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch


Vydavateľ: Schola Philosophica - Pro Fudemus
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský
Počet strán: 188
ISBN: 978-80-89488-14-8
Cena: 25.00 € (753.15 SK)
Anotácia:

Budovy kostolov boli vždy považované za najvýznamnejšie objekty a znaky kultúry a viery sídel. A to nielen pre ich veľkosť v porovnaní s profánnou architektúrou a honosnosť, s ktorou sa od vekov spájajú. Kostoly sú prejavom existencie stáleho osídlenia na danom území – budovali sa tam, kde v dajakej podobe bývali ľudia, a preto potvrdzujú a dokumentujú „zabývanosť“ územia a existenciou obytnej zástavby. To platí ako o kostoloch a kláštorných areáloch, ktoré sa nachádzajú mimo sídla či už preto, lebo sídlo nepretrvalo, alebo jednoducho preto, že niektoré rehole preferovali budovanie kostolov v lone prírody: na vyvýšeninách (benediktíni) alebo, naopak, v údoliach (cisterciáni, premonštráti) či novšie na okrajoch opevnení (kapucíni), prípadne v blízkosti obchodných ciest a križovatiek, ale vždy v strategických polohách a v dostatočnej blízkosti sídiel. Ešte viac to však platí i o kostoloch budovaných primárne v sídlach – uprostred miest či už ako farských alebo filiálnych chrámov, alebo v súvislosti s rádovým poslaním – z kultových dôvodov (františkáni, dominikáni, augustiáni), pedagogických (jezuiti, piaristi) či charitatívnych príčin (milosrdní bratia...). Silueta veže kostola je symbolickým znakom osídlenia alebo aspoň blízkosti obydlí, a teda metafory domova oproti nehostinnosti krajiny bez budov. Je zároveň významným orientačným bodom – majákom človeka...


 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť