Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ladislav Tkáčik - Erika Juríková (eds.)
Nunc adbibe puro pectore verba. 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU - Schola Philosophica
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-568-0051-5
Cena: 7.00 € (210.88 SK)
Anotácia:

Horáciov verš, ktorý nám poslúžil ako priliehavý názov našej príležitostnej knihy, preložil Ignác Šafár takto: „Pokým si mladý, do čistej mysle vštepuj si múdrosť, vznešeným veciam sa venuj.“ Verš, ktorý nestarne, neodcudzí sa, môžeme mu rozumieť v každom veku, ak sa nás dotkli humanitné vedy. Na našich katedrách ho môžeme čítať s každým začínajúcim ročníkom nanovo. Je skratkou celého univerzitného étosu. Vyjadruje našu vďačnosť za prežitých 25 rokov v spoločenstve universitas magistrorum et scholarium venujúc sa universitas litterarum i prianie smerujúce k otvorenej a vždy nádejnej budúcnosti.


 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť