Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Ladislav Tkáčik (ed.)
Studia Capuccinorum Boziniensia III


Vydavateľ: Vydavateľstvo Minor
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský, český, anglický, latinský
Počet strán: 204
ISBN: 2585-8025
Cena: 10.00 € (301.26 SK)
Anotácia:

Z predhovoru: Ponajprv je tu 800. výročie narodenia sv. Bonaventúru, o ktorom ... generálni ministri rádu napísali, že pre neho „je človek bytím s hlbokými túžbami, ktoré angažujú rozum a city a ktoré mu pomáhajú objaviť a tešiť sa z krásy všetkých vecí a obdivovať ich harmóniu, ktorá odkazuje ponad seba. Človek túžob v poňatí sv. Bonaventúru, je pohýnaný nostalgiou, ktorá mu umožňuje vo všetkom, čo má pred sebou, objaviť zmysel túžby a prijať námahu putovania a hľadania.“ — A tiež 500. výročie buly pápeža Leva X. „Ite vos“, ktorou chcel v roku 1517 definitívne upokojiť trieštivé sily vnútri františkánskeho rádu. 300. výročie posvätenie kapucínskeho kostola v Bratislave, ktorý sa stal pre mnohých tichým spoločníkom, domovom, príbytkom. A konečne niečo tak historicky zdanlivo nepatričné, ako mladistvé 30. výročie založenia Slovenskej provincie kapucínov. Jej príbeh však siaha až do 17. storočia; bol a stále je písaný v našej milovanej Európe. 1217, 1517, 1717, 1987 a 2017, jeden príbeh, jeden pohyb.

Dobre to napísali autori listu, adresovaného nám všetkým: „Obrazným symbolom, ktorý sa často objavuje v textoch svätého Bonaventúru je kruh“, ktorý priliehavo vyjadruje charakter príbehu „medzi Bohom a človekom. Vzťah medzi nimi má totiž skôr než vertikálny kruhový ráz, v ktorom sú Boh i človek vedení vzájomným hľadaním jeden druhého: Dvaja pútnici spojení tou istou túžbou po komúnii. Človeku, ktorý sa vydáva na cestu, odpovedá starostlivosť Toho, ktorý sa stal pútnikom, aby sa s ním stretol tam, kde je. Poslednou úlohou intelektuálnej a afektívnej púte nie je ,pochopiť‘ v zmysle dominancie [osvojenia, asimilácie], ale ,byť pochopený‘, ba až objatý Tým, ktorý z čistej lásky prebýva medzi nami a môžeme sa s ním stretať v každom našom úsilí o jednotu, pravdu alebo dobro.“ 
Obsah ›› · Objednaj ››
‹‹ späť